Translatica, kierunek angielsko-polski
docket rzeczownik;
wykaz zawartości przesyłki finanse, prawo;
kwit celny handel;
wykaz ang. amerykańska;
kwitek;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich