Translatica, kierunek angielsko-polski
dignity rzeczownik;
godność;
dostojeństwo książkowe, oficjalne;
powaga;
ranga;
tytuł;
honor;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich