Translatica, kierunek angielsko-polski
differently przysłówek;
inaczej;
odmiennie;
różnie;
rozmaicie;
odrębnie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich