Translatica, kierunek angielsko-polski
dictate czasownik;
dyktować;
narzucać;
narzucić;
nakazać;
rozkazać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich