Translatica, kierunek angielsko-polski
devout przymiotnik;
pobożny literackie;
nabożny książkowe, oficjalne, literackie;
szczery;
gorący;
gorliwy;
bogobojny religia;
żarliwy religia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich