Translatica, kierunek angielsko-polski
deter czasownik;
odstraszać prawo;
odstraszyć prawo;
odwodzić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich