Translatica, kierunek angielsko-polski
desert czasownik;
porzucać;
opuścić;
porzucić prawo;
odstąpić celownik;
zdezerterować wojsko, przenośne;
zostawić;
odstępować celownik;
zbiec;
zdradzać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich