Translatica, kierunek angielsko-polski
descry czasownik;
zobaczyć;
dostrzec archaiczne;
dostrzegać archaiczne;
ujrzeć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich