Translatica, kierunek angielsko-polski
delegate czasownik;
delegować książkowe, oficjalne;
oddelegowywać techniczny;
zlecać;
zlecić;
wysyłać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich