Translatica, kierunek angielsko-polski
deem czasownik;
uważać;
sądzić;
mniemać;
uznać;
uznawać;
osądzić;
osądzać;
poczytać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich