Translatica, kierunek angielsko-polski
decree rzeczownik;
dekret historia, prawo, polityka;
wyrok książkowe, oficjalne;
nakaz;
orzeczenie sądu prawo;
dekrety;
uchwała;
nakazowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich