Translatica, kierunek angielsko-polski
daily rzeczownik;
dziennik;
pomoc domowa ang. brytyjska, potoczne, nieoficjalne;
gazeta;
kurier;
codzienna gazeta finanse, prawo;
gazeta codzienna dziennikarstwo, potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich