Translatica, kierunek angielsko-polski
creator rzeczownik;
twórca;
stwórca;
kreator książkowe, oficjalne;
twórcy;
kreatorka książkowe, oficjalne;
tworzący;
stwórczy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich