Translatica, kierunek angielsko-polski
converse rzeczownik;
odwrotność matematyka, filozofia;
rozmowa;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich