Translatica, kierunek angielsko-polski
conversational przymiotnik;
konwersacyjny informatyka, książkowe, oficjalne;
potoczny;
dialogowy techniczny;
rozmowny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich