Translatica, kierunek angielsko-polski
conversation rzeczownik;
rozmowa;
konwersacja książkowe, oficjalne;
dialog;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich