Translatica, kierunek angielsko-polski
controversy rzeczownik;
kontrowersja książkowe, oficjalne;
spór;
polemika;
dysputa;
dyskusja;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich