Translatica, kierunek angielsko-polski
contract rzeczownik;
kontrakt;
umowa;
układ;
akord;
kontrakt;
zamówienie techniczny;
angaż teatr;
akordowy;
skurcz techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich