Translatica, kierunek angielsko-polski
concluding przymiotnik;
końcowy;
finałowy;
finalny książkowe, oficjalne;
final;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich