Translatica, kierunek angielsko-polski
committee rzeczownik;
komitet;
komisja polityka;
zarząd;
rada;
komisyjny;
kolegium;
prowizja finanse;
kurator;
dyrekcja;
opiekun;
komisja;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich