Translatica, kierunek angielsko-polski

commercial przymiotnik;
handlowy;
komercyjny informatyka, książkowe, oficjalne, pejoratywne;
komercjalny książkowe, oficjalne, pejoratywne;
rynkowy;
kupiecki;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich