Translatica, kierunek angielsko-polski

comment rzeczownik;
komentarz potoczne, nieoficjalne;
uwaga;
głos;
notatka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich