Translatica, kierunek angielsko-polski
chit rzeczownik;
karteczka ang. brytyjska;
smarkula potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
siksa potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
dziecko;
pętak;
rachunek ang. brytyjska;
drobina;
notka ang. brytyjska;
kwit;
smarkata;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich