Translatica, kierunek angielsko-polski
check off czasownik;
odfajkowywać ang. brytyjska, ang. amerykańska, potoczne, nieoficjalne;
odfajkować ang. brytyjska, ang. amerykańska, potoczne, nieoficjalne;
odhaczyć ang. amerykańska, potoczne, nieoficjalne;
odhaczać ang. amerykańska, potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich