Translatica, kierunek angielsko-polski
carp czasownik;
ganić;
nicować;
narzekać potoczne, nieoficjalne;
zrzędzić potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich