Translatica, kierunek angielsko-polski
calm przymiotnik;
spokojny psychologia;
cichy psychologia, przenośne;
opanowany;
spokojowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich