Translatica, kierunek angielsko-polski
call upon czasownik;
apelować;
wzywać;
wezwać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich