Translatica, kierunek angielsko-polski
call off czasownik;
odwołać przenośne;
odwoływać przenośne;
zerwać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich