Translatica, kierunek angielsko-polski
calculation rzeczownik;
kalkulacja chemia, medycyna, przenośne;
obliczenie chemia, medycyna;
rachunek;
obliczanie chemia;
rachuba celownik;
liczenie techniczny;
wyliczenie finanse;
wyrachowanie pejoratywne;
obliczać;
liczyć;
arytmetyka matematyka, przenośne;
obliczanie chemia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich