Translatica, kierunek angielsko-polski
cadence rzeczownik;
kadencja technika;
takt;
rytm literatura, muzyka;
spadek;
tempo;
intonacja;
taktowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich