Translatica, kierunek angielsko-polski
by-product rzeczownik;
produkt uboczny ekologia;
produkty uboczne finanse, prawo;
efekt uboczny przenośne;
odpadek;
odpadowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich