Translatica, kierunek angielsko-polski
bullet rzeczownik;
kula wojsko;
pocisk nauki ścisłe, finanse, wojsko;
nabój sport;
punktor geografia, informatyka;
kulka;
znak wypunktowania informatyka;
znacznik podpunktu informatyka;
nabojowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich