Translatica, kierunek angielsko-polski
broadly przysłówek;
szeroko;
ogólnie;
rozlegle;
obszernie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich