Translatica, kierunek angielsko-polski
be subject czasownik;
ulegać;
ulec;
podpadać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich