Translatica, kierunek angielsko-polski
baa wykrzyknienie; → pomeczeć
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich