Translatica, kierunek angielsko-polski
asseverate czasownik;
zapewniać książkowe, oficjalne;
zapewnić książkowe, oficjalne;
oświadczyć uroczyście książkowe, oficjalne;
oświadczać uroczyście książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich