Translatica, kierunek angielsko-polski
arbitrary przymiotnik;
samowolny;
arbitralny książkowe, oficjalne, techniczny;
dowolny;
umowny techniczny;
rozjemczy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich