Translatica, kierunek angielsko-polski
approbation rzeczownik;
aprobata książkowe, oficjalne;
uznanie;
pochwała;
aprobacja;
zgoda;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich