Translatica, kierunek angielsko-polski

appeal rzeczownik;
apelacja prawo;
apel;
urok;
wezwanie;
odezwa;
powab;
rekurs;
atrakcja;
zew;
kasacja;
rewizja prawo;
czar;
apelowy;
apelacja;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich