Translatica, kierunek angielsko-polski
analyse czasownik;
analizować chemia, medycyna, finanse, handel, ang. brytyjska;
badać ang. brytyjska;
komentować ang. brytyjska;
poddać psychoanalizie psychologia, ang. brytyjska;
rozpatrywać ang. brytyjska;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich