Translatica, kierunek angielsko-polski

allocution rzeczownik;
alokucja;
przemowa;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich