Translatica, kierunek angielsko-polski
aide rzeczownik;
doradca;
pomocnik;
pomoc;
asystent;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich