Translatica, kierunek angielsko-polski
affluence rzeczownik;
dostatek;
bogactwo;
zasobność książkowe, oficjalne;
napływ książkowe, oficjalne;
dobrobyt;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich