Translatica, kierunek angielsko-polski
affection rzeczownik;
miłość;
uczucie biologia, medycyna;
afekt archaiczne, celownik, żartobliwe;
sentyment;
choroba;
afekcja;
tkliwość medycyna, książkowe, oficjalne;
sympatia;
emocja;
oddanie;
afekcyjny;
ukochanie;
uczuciowy;
skłonność celownik;
kochać;
afektowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich