Translatica, kierunek angielsko-polski
advance rzeczownik;
zaliczka;
postęp informatyka;
awans;
zadatek;
posuwanie się naprzód ekonomia, prawo, wojsko;
akonto;
pożyczka;
podwyżka ang. brytyjska, ang. amerykańska;
rozwój;
wzrost;
zwyżka;
zaloty celownik;
marsz;
naprzód;
postępy;
postęp;
proces;
natarcie wojsko;
awanse celownik;
wyrost;
wykład;
zaloty;
zaczepka;
awansem;
promocja;
pochód;
rozwojowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich