Translatica, kierunek angielsko-polski
addendum rzeczownik;
uzupełnienie techniczny;
dodatek;
suplement;
aneks;
addenda techniczny;
alegat;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich