Translatica, kierunek angielsko-polski
acquis rzeczownik; → dorobek prawo, polityka
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich