Translatica, kierunek angielsko-polski
accession rzeczownik;
akcesja;
przystąpienie techniczny;
objęcie;
akces książkowe, oficjalne;
dojście techniczny;
dostęp;
nabytek;
akcesyjny;
wzrost;
przyrost;
zgoda;
akcesowy;
wejście;
dodatek;
nabycie;
akcesja;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich