Translatica, kierunek angielsko-polski
accentuation rzeczownik;
akcent;
podkreślenie przenośne;
akcentuacja językoznawstwo, muzyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich