Translatica, kierunek angielsko-polski
a production plant rzeczownik; → wytwórnia
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich